تلفن:     03133324320-03133337500

نمابر:     03133324392

واتس آپ :  09029545099

اینستاگرام: AGS.INSPECTION

تاریخ آخرین بروز رسانی : 1397/05/28

 آدرس:

اصفهان .میدان جمهوری . خیابان امام خمینی(ره). خیابان ساحل. پلاک 26.

 

 

 

-    شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد

 

زمینه فعالیت: خدمات فنی و مهندسی پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت:  انجام آزمون رادیوگرافی عملیات پایپینگ پروژه تصفیه گازوئیل پالایشگاه اصفهان DHT (طراحی و ساختمان نفت) (شروع از 10/02/1398)

 

-     شرکت شوق مشعل چهارباغ

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی صنعتی اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی پراکنده در سطح شهرستان خمینی شهر و نواحی تابع به شماره پیمان 4409/02(شروع از تاریخ 20/07/98)

 

 

 

-     شرکت فنی و مهندسی مطبوع صنعت اصفهان

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی صنعتی اجرای عملیات تعمیرات و نگداری تاسیسات گازرسانی به منطقه 2 اصفهان و توابع به شماره پیمان 7470/02 (شروع از تاریخ 01/07/98)

 

-    شرکت شوق مشعل چهار باغ

 

    زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی پراکنده در سطح شهرستان خمینی شهر و نواحی تابع به شماره پیمان 4280/02( شروع از 10/03/1398)

 

-    شرکت شوق مشعل چهارباغ

 

    زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی اجرای عملیات خط تغذیه و شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن پراکنده و ساخت و نصب انشعابات فولادی و پلی اتیلن شهرستان اردستان و نواحی تابع به شماره پیمان 4339/02 (شروع از 20/03/1398)

 

-    شرکت مهرگان برج ملایر

 

    زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

    خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی خطوط پراکنده 2اینچ الی 6اینچ واقع در مبارکه و نواحی آن به شماره پیمان 4222/02 (شروع از 02/06/398)

 

-    شرکت درگاه صنعت سپاهان نوین

 

    زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

    خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی عملیات خط تغذیه 24 اینچ درچه و کرسنگ اصفهان به شماره پیمان 4371/02 (شروع از تاریخ 01/07/98)

 

-    شرکت گازرسانی شمال اصفهان

 

    زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفتی و پالایشگاهی

 

خدمات شرکت:انجام خدمات ادیوگرافی فولادی گازرسانی به واحد های تولیدی و صنعتی شهرستان لنجان و مبارکه به شماره پیمان 4369/02(شروع از تاریخ 24/06/98)

 

-    شرکت آرمان آریای ایرانیان  

 

    زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفتی و پالایشگاهی

 

خدمات شرکت:انجام خدمات رادیوگرافی سرجوش های حدود 38 کیلومتر خط تغذیه به شماره پیمان 0803/14 استان یزد(شروع از تاریخ 17/04/98)

 

-    شرکت پاسارگاد خطوط پارس

 

    زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفتی و پالایشگاهی

 

خدمات شرکت:انجام خدمات رادیوگرافی صنعتی فولادی و پلی اتیلن بصورت پراکنده در سطح شهرستان برخوار به شماره پیمان4350/02(شروع از تاریخ 15/05/98)

 

-    شرکت پوشش گران تیبا

 

    زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفتی و پالایشگاهی

 

خدمات شرکت:انجام خدمات بازرسی فنی و آزمون های غیر مخرب (NDT) (شروع از 01/02/1398)

 

-    شرکت نمای فردای اصفهان

 

    زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفتی و پالایشگاهی

 

خدمات شرکت:انجام خدمات رادیوگرافی صنعتی اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی در مناطق یک و سه به شماره پیمان 4297/02 (شروع از تاریخ 09/06/98)

 

-    شرکت پارس هما جهانبین

 

    زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفتی و پالایشگاهی

 

خدمات شرکت:انجام خدمات رادیوگرافی عملیات شبکه گذاری پراکنده 10 اینچ در محدوده کاشان و توابع به شماره پیمان 4392/02(شروع از تاریخ 06/06/98)

 

-    شرکت گستر نصب آروین

 

    زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفتی و پالایشگاهی

 

خدمات شرکت:انجام خدمات رادیوگرافی پروژه خط لوله شبکه پراکنده گازرسانی به صنایع اصفهان به شماره پیمان 4332/02(شروع از تاریخ 25/03/98)

 

-    شرکت شهاب فرد

 

    زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفتی و پالایشگاهی

 

خدمات شرکت:انجام خدمات رادیوگرافی اجرای شبکه گذاری پراکنده در شهرستان نجف آباد و حومه به شماره پیمان 4349/02 (شروع از تاریخ 23/04/98)

 

-    شرکت آسمان برج مشایخ 

 

    زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفتی و پالایشگاهی

 

خدمات شرکت:انجام خدمات رادیوگرافی شبکه های توسعه یافته شهرستان شهرکرد به شماره پیمان 131259(شروع از تاریخ 01/04/98) 

 

 

 

 

 

-    شرکت آسمان برج مشایخ

 

    زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

   خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی شبکه های توسعه یافته شهرستان شهرکرد به شماره 131259 (شروع از 15/10/1397)

 

-    شرکت آریا پیمان فجر

 

    زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

    خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی عملیات شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن در سطح شهرستان نطنز و نواحی تابع به شماره پیمان 4271/02 (شروع از18/12/1397)

 

-    شرکت گرما آفرین کویر

 

    زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی گازرسانی به روستاها و واحد های تولیدی شهرستان نائین و توابع آن به شماره پیمان 4261/02(شروع از 25/11/1397)

 

-    شرکت مهرگان برج ملایر

 

    زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

    خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی خطوط پراکنده 2اینچ الی 6اینچ واقع در مبارکه و نواحی آن به شماره پیمان 4222/02 (شروع از 01/12/1397)

 

-     شرکت تکوین انرژی سپاهان

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن پراکنده شهرضا و نجف آباد و توابع آن به شماره پیمان 4137/02(شروع از 02/07/1397)

 

-    شرکت عمران گستر جی 

 

    زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

    خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی خط لوله تغذیه فولادی 2اینچ الی 16اینچ در سطح شهر اصفهان و شهرستان خمینی شهر به شماره پیمان 4304/02( شروع از 20/12/1397)

 

-     شرکت نمای فردای اصفهان

 

 فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

    خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی در مناطق یک و سه و نواحی توابع آن در سایز های 2اینچ و 4 اینچ به شماره پیمان 4297/02 (شروع از 08/12/1397)

 

 

 

-    شرکت فرخ صنعت کیمیا

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفتی و پالایشگاهی

 

خدمات شرکت:  انجام آزمون رادیوگرافی اجرای عملیات لوله گذاری در مناطق گلپایگان و نواحی توابع آن به شماره پیمان 4297/02 (شروع از 25/01/1398)

 

-    شرکت طراحی و  ساختمان نفت سهامی خاص (پیمانکار پالایشگاه اصفهان) ODCC

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفتی و پالایشگاهی

 

خدمات شرکت: تجهیز کارگاه و انجام عملیات  NDT WORKS  پروژه تصفیه گازوئیل پالایشگاه اصفهان (شروع از 16/01/1396 به مدت یکسال)

 

-     شرکت طرح و اندیشه میعاد

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی خطوط 2اینچ و 4اینچ در مناطق یک و سه اصفهان  به شماره پیمان 4160/02 ( از 05/09/1397)

 

-    شرکت  شاهرخ گاز هفشجان

 

      زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی خطوط تغذیه 8اینچ فاز دو بازفت به شماره پیمان 131165(شروع از 29/02/1397)

 

-    شرکت شهاب فرد

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیو گرافی 51 کیلومتر  شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن نواحی نجف آباد یه شماره پیمان 4124/02 (شروع از 15/07/1397)

 

-     شرکت پویان گستر مهر سراب

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی حمل و نصب 9 عدد ایستگاه  در سطح استان اصفهان به شماره پیمان 4169/02(شروع از 25/06/1397)

 

-     شرکت حامد سازه نقش جهان

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی گاز رسانی به باقیمانده روستاهای جغد فارسون دشتینه  از توابع روستاهای ارمند شهرستان لردگان به شماره پیمان 131229 (شروع از 01/07/1397)

 

-     شرکت شعله کار سازه 

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی شبکه گذاری  پراکنده داران به شماره پیمان 4177/02(شروع از 15/05/1397)

 

-    شرکت خط گستر اصفهان

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیو گرافی طرح جابجایی و ایمن سازی  خطوط تغذیه لردگان  به شماره پیمان 131242 (شروع از 01/08/1397)

 

-    شرکت خط گستر اصفهان

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی شبکه گذاری پراکنده فولادی و پلی اتیلن فریدون شهر و توابع آن به شماره پیمان 4247/02(شروع از 15/07/1397)

 

-    شرکت خط گستر اصفهان

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی شبکه گذاری پراکنده فولادی و پلی اتیلن میاندشت و توابع آن به شماره پیمان 4230/02 (شروع از 15/07/1397)

 

-    شرکت نوید نوروز سپاهان

 

زمینه فعالیت : اجرای خط لوله گاز رسانی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیو گرافی سرجوش های تعمیرات و شبکه و خطوط منطقه سه استان اصفهان به شماره پیمان 4243/02 (از 15/08/1397)

 

-    شرکت جاوید مشعل صفاهان

 

 زمینه فعالیت: اجرای پروژه های خطوط لوله نفت و گاز 

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی پروژه گاز رسانی به صنایع استان اصفهان به شماره پیمان 4174/02 (شروع از 01/08/1397)

 

-    شرکت ابتکار نوبن اسپادانا

 

 زمینه فعالیت: اجرای پروژه های خطوط لوله نفت و گاز 

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی خطوط 2 اینچ الی 12 اینچ واقع در فلاورجان و نواحی آن به شماره پیمان 7390/02(شروع از 10/08/1397)

 

-    شرکت راس هفشجان

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های خطوط لوله نفت و گاز 

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی 5 کیلومتر شبکه فولادی و 32 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن  ... به شماره پیمان 4145/02 (شروع از 01/08/1397)

 

-    شرکت راس هفشجان

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های خطوط لوله نفت و گاز 

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی 10 کیلومتر خط تغذیه و 15 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن .... به شماره پیمان 4171/02 (شروع از 25/06/1397)

 

-    شرکت حامد سازه نقش جهان 

 

    زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

    خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی پروژه گازرسانی به باقیمانده روستاهای جغد فارسون دشتینه از توابع ارمند شهرستان لردگان به شماره پیمان 131229 (شروع از 01/07/1397)

 

-    شرکت عمران مخزن هفشجان

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت و گاز شامل خطوط لوله و ساخت مخازن

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی خط تغذیه گاز رسانی به قطر 8 اینچ جهت گاز رسانی به روستای دهستان بازفت پائین ، بخش بازفت  از توابع کوهرنگ به شماره پیمان 131156(26/01/1396 به مدت یکسال)

 

-    شرکت پارس فنون

 

زمینه فعالیت:اجرای خطوط لوله ی نفت و گاز (شبکه توزیع و انتقال)

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیو گرافی خطوط لوله گاز رسانی توابع شهرستان تکاب آذربایجان غربی یه شماره پیمان 220616 (شروع از 02/02/1396به مدت یکسال)

 

-    شرکت گستر نصب آروین

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیو گرافی صنعتی و آزمون اولتراسونیک و ذرات نافذ پروژه گاز رسانی به روستاهای علویه ، اشنیزبالا، اشنیز پائین ، نیوک استان یزد به شماره پیمان 0696/14(شروع از 24/03/ 1396 به مدت یکسال)

 

-     شرکت سعید صنعت کارآفرین

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیو گرافی پروژه گازرسانی و تعمیرات خمینی شهر و حومه به شماره پیمان 7358/02( از 24/03/1396 به مدت یکسال)

 

-    شرکت گستر نصب آروین

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیو گرافی صنعتی و آزمون اولتراسونیک و ذرات نافذ پروژه گاز رسانی به صنایع استان اصفهان به شماره پیمان 4111/02 (شروع از 14/04/1396 به مدت یکسال )

 

-     شرکت خط گستر اصفهان

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی عملیات شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن در سطح اداره گاز داران و توابع به شماره پیمان 4104/0 ( از 20/04/1396 به مدت یکسال)

 

-     شرکت سیال صنعت کلار

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت : خط لوله تغذیه 8اینچ گازرسانی به دهستان بازفت پایین و بازفت از توابع شهرستان کوهرنگ به شماره پیمان 131186 (از14/08/1396 به مدت یکسال)

 

-     شرکت ارتباط خطوط ماهان

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت: خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی صنعتی خطوط 2 اینچ الی 16 اینچ در مناطق پراکنده شاهین شهرو حومه به شماره پیمان4100/02 (از 01 /08/1396 به مدت یکسال)

 

-     شرکت گستر نصب هفشجان

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت : رادیوگرافی خط لوله تغذیه قطر 8 اینچ گازرسانی به روستای بارز بخش مونج شهرستان لردگان به شماره پیمان 131198 ( از 11/09/1396 به مدت یکسال)

 

-     شرکت ارتباط سازه صنعت جی

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی صنعتی خطوط 2 اینچ الی 16 اینچ در مناطق پراکنده مبارکه و حومه به شماره پیمان4119/02 ( از

 

 25 /09/1396 به مدت یکسال)

 

-     شرکت گستر نصب آروین

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت : انجام آزمون رادیو گرافی صنعتی و آزمون اولتراسونیک و ذرات نافذ پروژه گاز رسانی به شهرک صنعتی خمین به شماره پیمان 11207 ( از 02/10/1396 به مدت چهارماه)

 

 

 

-    شرکت ارتباط خطوط ماهان

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی پروژه خط لوله ش.پ 02/3865 سایز 2 تا 16 اینچ پراکنده شاهین شهر .  ( از تاریخ 05/08/1395 به مدت یکسال)

 

-    شرکت کاوه توان شهرکرد

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیو گرافی پروژه خط انتقال گاز رستم آباد استان چهارمحال وبختیاری ش.پ 131076 سایز 2 تا 12 اینچ . ( از 29/07/1394 به مدت دو سال)

 

-    شرکت آرمان آریای ایرانیان

 

زمینه خدمات: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیو گرافی و انجام آزمون غیر مخرب اولتراسونیک و ذرات نافذ پروژه گازرسانی خط تغذیه درچه کرسنگ .سایز 2 تا 30 اینچ  شماره پیمان  3906/02 ( از 12/10/1394 به مدت یکسال)

 

-    شرکت آرمان آریای ایرانیان

 

زمینه خدمات: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیو گرافی پروژه گازرسانی به شهرک صنعتی محمود آباد،بلوار چمران وگلدیس شاهین شهر ش.پ 023903 سایز 2 تا 12 اینچ . ( از 12/10/1394 به مدت یکسال)

 

-    شرکت کیان مهر جی

 

زمینه فعالیت : اجرای خط لوله گاز رسانی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیو گرافی صنعتی تعمیرات و خط رسانی  و انشعابات مبارکه اصفهان به شماره پیمان 7337/ 02.سایز 2 تا 6 اینچ( از 10/08/1395 به مدت یکسال)

 

-    شرکت فنی کاران هفشجان

 

زمینه فعالیت : اجرای خط لوله گاز رسانی به روستاهای توابع لردگان و شهرستان مونج و ورودی و خروجی سه ایستگاه تقلیل فشار

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیو گرافی به شماره پیمان 131059.ساز 2 تا 10 اینچ (از تاریخ 1/8/95 به مدت یکسال)

 

-    شرکت سعید صنعت کارآفرین

 

خدمات شرکت: اجرای خط لوله گاز رسانی به مناطق استان

 

زمینه فعالیت : انجام آزمون رادیوگرافی صنعتی عملیات تعمیرات و نگهداری منطقه 3 گاز رسانی به شماره پیمان 7325/02.سایز 2 تا 8 اینچ ( از تاریخ 01/09/1395 به مدت یکسال)

 

 

 

-    شرکت پارس آرمه کار آئین

 

زمینه فعالیت: اجرای خطوط لوله گاز

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیو گرافی خط لوله گاز رسانی آران و بیدگل استان اصفهان به شماره پیمان 3943/02.سایز 2 تا 8 اینچ ( از 10/03/1395 به مدت یکسال)

 

-    شرکت پیمان فرازان رادوین

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های خطوط لوله نفت و گاز 

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیو گرافی لوله گذاری و جابجایی طرح جامع کاشان به شماره پیمان 4048/02 ( تا پایان سال 1397)

 

-     شرکت طرح و اندیشه میعاد

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی خطوط 2اینچ و 4اینچ در مناطق یک و سه اصفهان  به شماره پیمان 4160/02 ( از 04/09/1396 به مدت یکسال)

 

-    شرکت جهان روشن جی

 

زمینه فعالیت: اجرای خطوط لوله گاز

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیو گرافی جابجایی علمک اجرای خط لوله پراکنده و تعمیرات ناحیه خمینی شهر اصفهان به شماره پیمان 3966/02. سایز 2تا 8 اینچ ( از تاریخ 10/03/1395 تا 01/04/1396)

 

-    شرکت بهنور سازه سامان

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیو گرافی پروژه گاز رسانی پراکنده نائین به شماره پیمان 2878/02سایز 2 تا 16 اینچ   .( از 18/08/1394 تا 01/06/1396)

 

-    شرکت رجال صنعت

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیو گرافی خطوط لوله شبکه و تغذیه گاز رسانی به شهرستان گلپایگان به ش پ 023978 سایز 2 تا 10 اینچ .( از 20/04/1395 تا 20/04/1396)

 

-    شرکت فنی مهندسی مطبوع صنعت اصفهان

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیو گرافی مقاوم ساز خطوط شبکه شهر دامنه و توابع به شماره پیمان 4162/02 (شروع از 20/03/1397)

 

-    شرکت فنی مهندسی مطبوع صنعت اصفهان

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیو گرافی تعمیرات تاسیسات گاز رسانی منطقه 2 اصفهان  به شماره پیمان 7401/02(شروع از 02/04/1397)

 

-    شرکت بهار آفرینان کویر یزد

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیو گرافی خط لوله گاز رسانی ورودی ایستگاه تقلیل فشار گاز به شماره پیمان 0603/14گاز استان یزد سایز 2 تا 6 اینچ.(14/02/1395 تا 29/12/1395)

 

-     شرکت کیمیا داران کویر یزد

 

زمینه فعالیت : تولید کننده مواد شیمیایی و مخازن ذخیره

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیو گرافی صنعتی  بر روی عدسی های برج های تقطیر

 

نوع قرارداد : موقت/اتمام

 

-    شرکت گستر نصب آروین

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیو گرافی و انجام آزمون غیر مخرب اولتراسونیک و ذرات نافذ پروژه های گازرسانی به صنایع استان اصفهان3905/02سایز 2 تا 12 اینچ. ( از 12/10/1395 تا 01/09/1396)

 

-    شرکت گستر نصب آروین

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیو گرافی پروژه خط لوله شبکه پراکنده اصفهان به شماره پیمان 3636/02 سایز 2 تا 24 اینچ . ( از 20/11/1393 تا 01/02/1396)

 

-    شرکت فنی مهندسی مطبوع صنعت اصفهان

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیو گرافی پروژه خط لوله پراکنده داران و چادگان به شماره پیمان 3876/02.(17/08/1394 تا 01/06/1396)

 

-    شرکت فرخ صنعت کیمیا

 

زمینه فعالیت:اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیو گرافی از خطوط لوله سبک پراکنده شهرستان شهرضا سایز 2 تا 6 اینچ به شماره پیمان 3897/02. 

 

( از 16/08/1394 تا 16/08/1396)

 

-    شرکت نگین تیان پارس

 

زمینه فعالیت:اجرای پروژه های نفت ،گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون های غیر مخرب رادیو گرافی صنعتی(RT) ، آزمون فراصوتی(UT)، آزمون ذرات نافذ(PT) و ذرات مغناطیسی(MT) در پروژه احداث  PIPING و مخازن ذخیره شرکت صنایع شیمیایی اصفهان واقع در صنایع دفاع زرین شهر سایز"5/0 تا "16 ،  به شماره قرارداد 60/ق/95/02/110. ( از تاریخ 01/06/1395 تا 01/06/1396)

 

-     شرکت پژوهشگران فلز کیمیا

 

زمینه فعالیت:فعال در زمینه تجهیزات نفت و گازو ساخت تجهیزات  فلزی با آلیاژ خاص

 

خدمات شرکت:رادیو گرافی از سرجوش های پروژه تعمیرات تیوب های ریفورمر و خط احیای مستقیم فولاد مبارکه اصفهان سایز 8 اینچ (تبدیل گندله به آهن اسفنجی) ( از04/08/1393 تا 04/08/1394)

 

-     شرکت نگین تیان پارس

 

زمینه فعالیت:اجرای پروژه های نفت ،گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون های غیر مخرب رادیو گرافی صنعتی ، آزمون فراصوتی، آزمون ذرات نافذ و ذرات مغناطیسی از PIPING شرکت شیمیایی صنایع دفاع زرین شهر("6 تا "0.5) .( از 01/11/1394 تا 01/07/1395)

 

تفسیر فیلم های رادیوگرافی شده ش.پ 6070/72/7194/51 سایز 5/0 تا 6 اینچ

 

-    شرکت ارکشن گاز

 

زمینه فعالیت :اجرای پروژه های نفت ،گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون های رادیو گرافی  ،در پروژه خط تغذیه ی گاز رسانی به مناطق سر دشت و توابع لردگان(استان چهارمحال و بختیاری) ش.پ 130914 سایز("2 تا "24) از تاریخ 23/5/92 تا 25/12/93

 

-    شرکت خاطره افروز بختیاری

 

زمینه فعالیت : اجرای پروژه های نفت ،گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی درپروژه خط انتقال گاز به منطقه سرخون در منطقه اردل استان چهار محال و بختیاری    ش.پ 130952   سایز(2 تا "4).( از 10/09/1393 تا 10/09/1394)

 

-    شرکت شکیل ابتکار فلاح شهر

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت ،گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی در پروژه های خط انتقال گاز "10 تقویتی بروجن به ش.پ 130984 تاریخ( 8/9/93 تا 19/12/93)

 

-     شرکت گنجینه ساز مهر

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت ،گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی درپروژه خط تغذیه سایز 2تا 24 اینچ روستاهای شلیل (منطقه چهار محال و بختیاری)      تاریخ 4/6/92 تا 27/11/92

 

-    شرکت احداث نوارکان

 

زمینه فعالیت:اجرای خط لوله ی گاز

 

خدمات شرکت:انجام آزمون های رادیو گرافی از شبکه گاز منطقه ی خمینی شهر ش.پ 023646سایز ("10 تا "2)  تاریخ 10/12/92 تا10/8/94

 

-    شرکت ساتراپ صنعت

 

زمینه فعالیت:اجرای خط لوله گاز

 

خدمات شرکت:انجام آزمون های رادیو گرافی از  شبکه گاز منطقه ی خمینی شهر("6 تا "2) ش.پ 3588/02.(تاریخ 13/5/93 تا 21/10/93)

 

-    شرکت پژوهشکده زیر دریا دانشگاه صنعتی اصفهان

 

نوع قرارداد : موقت و فروش خدمات

 

زمینه فعالیت:طراحی و ساخت تجهیزات دریایی و زیر دریایی(شرکت نفت-صنایع دفاع و ..)

 

خدمات شرکت:

 

-انجام تست های غیر مخرب UT,PT,MT بر روی انواع جوش ها با آلیاژ های مختلف

 

-انجام جعبه برد های بویه (سازمان بنادر و کشتیرانی)

 

-ساخت مخزن تحت فشار تست کاربرد های آزمایشگاهی

 

-ساخت مخزن آزمایشگاهی (مدیریت منابع آب)

 

-ساخت بویه های مهار به همراه رنگ و سندبلاست(قطر 2.8 متر) جهت شرکت نفت کیش

 

-    شرکت آرش هفشجان

 

زمینه فعالیت:اجرای خطوط لوله گاز

 

خدمات شرکت:رادیو گرافی از سرجوش های خط لوله ی انتقال"16 (پتروشیمی لردگان) استان چهار محال و بختیاری ش.پ 130889 ( از 10/6/1392 تا 10/12/1394)

 

-    شرکت مشعل گستر سپاهان

 

زمینه فعالیت: اجرای خطوط لوله ی نفت و گاز (شبکه توزیع و انتقال)

 

خدمات شرکت:انجام آزمون های رادیو گرافی در پروژه خط لوله ی تغذیه خسرو شیرین.(محمد آبادو فتح آباد از توابع آباده شیراز-ش.پ 3546/02 سایز( "6 تا "10) تاریخ 20/5/95 تا 16/6/93

 

-    شرکت ایمن بهینه ساز فروغ

 

زمینه فعالیت: اجرای خطوط نفت و گاز (شبکه توزیع و انتقال)

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیو گرافی در پروژه های چهار گانه اصفهان بزرگ سایز (24” تا2’’) ش.پ 3423/02 از تاریخ 14/2/92 تا 19/10/93

 

-    شرکت آرش هفشجان

 

زمینه فعالیت:اجرای خطوط لوله گاز

 

خدمات شرکت:رادیو گرافی از سرجوش های خط لوله ی انتقال"6 (پتروشیمی لردگان) استان چهارمحال و بختیاری شماره پیمان 131007 سایز 2تا 10 اینچ تاریخ (10/12/93تا 8/12/94)

 

-    شرکت طلوع گستر سپاهان

 

زمینه فعالیت: اجرای خطوط لوله گاز

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیو گرافی پروژه خط لوله پراکنده منطقه 3 جنوب اصفهان به شماره پیمان 3884/02 سایز 2تا 16 اینچ

 

تاریخ 1/9/94 تا1/9/95

 

-    شرکت طلوع گستر سپاهان

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیو گرافی پروژه خطوط لوله پراکنده غرب اصفهان به شماره پیمان 3822/02تاریخ  20/7/94 تا 20/7/95

 

-    شرکت آسمان برج مشایخ

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیو گرافی پروژه خط لوله پراکنده و انشعابات منطقه 2 اصفهان به شماره پیمان 3835/02 سایز 2تا 12 اینچ (19/7/94تا 19/7/95)

 

-     شرکت شهاب فرد

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت ،گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت:رادیو گرافی از خط لوله ی تغذیه ی شهرستان زرین شهر به ش.پ 3784/02 )("24 تا" 2)  .تاریخ 28/8/93 تا 28/5/94

 

-     شرکت پارس فنون:

 

زمینه فعالیت: اجرای خطوط لوله ی نفت و گاز (شبکه توزیع و انتقال)

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی پروژه گاز رسانی به روستاهای توابع زواره اصفهان  سایز 2 تا 24 اینچ به شماره پیمان 3617/02

 

تاریخ: 10/9/92 تا 10/8/94

 

-     شرکت پارس فنون:

 

زمینه فعالیت: اجرای خطوط لوله ی نفت و گاز (شبکه توزیع و انتقال)

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی پروژه گاز رسانی به روستاهای توابع پادنا منطقه سمیرم به شماره پیمان 3468/02سایز 2تا 24 اینچ تاریخ 5/3/92 تا 5/5/94

 

-     شرکت الماس صنعت جی پارسیان

 

زمینه فعالیت:اجرای خطوط لوله گاز

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیو گرافی پروژه خط لوله پراکنده برخوار اصفهان به شماره پیمان 3907/02 سایز 2 تا 16 اینچ تاریخ 14/9/94 تا 10/8/95

 

-    شرکت ارتباط خطوط ماهان

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت:نصب علمک و شبکه گذاری پراکنده خوانسار اصفهان  به شماره پیمان 3872/02 سایز 2 تا 16 اینچ   تاریخ 14/8/94 تا 10/3/95

 

-     شرکت نگین تیان پارس

 

زمینه فعالیت:اجرای پروژه های نفت ،گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون های غیر مخرب رادیو گرافی صنعتی و آزمون اولتراسونیک ،  ذرات نافذ و ذرات مغناطیسی از PIPING صنایع شیمیایی اصفهان سایز 2 تا 10 اینچ  تاریخ 23/11/92 تا 23/7/93

 

-    شرکت ملت صنعت سپاهان

 

زمینه فعالیت: ساخت اتصالات عایقی (Insolated joint) جهت خطوط لوله نفت و گاز.

 

خدمات شرکت:انجام آزمون های NDT شامل PT,UT,MT,VT و رادیو گرافی ، RTI,VT. (از سال 1392 تا 20/12/94)

 

-تهیه WPS,PQR.         

 

 -مشاوره

 

-      شرکت خط گستر اصفهان

 

زمینه فعالیت: اجرای عملیات شبکه گذاری

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیو گرافی عملیات شبکه گذاری فولادی در سطح اداره گاز داران و توابع به شماره پیمان3898/02

 

سایز 2 تا 6 اینچ تاریخ 1/12/94 تا 1/12/95

 

-    شرکت شوق مشعل چهار باغ

 

زمینه فعالیت: اجرای خطوط نفت و گاز (شبکه توزیع و انتقال)

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیو گرافی پروژه پراکنده به شهرستان سمیرم و نواحی تابعه شماره پیمان 3914/02 سایز 2 تا 6 اینچ

 

تاریخ 13/10/93  تا 13/10/94

 

-    شرکت رجال صنعت سپاهان

 

زمینه فعالیت : اجرای پروژه های نفت وگاز

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی خط لوله تغذیه گاز به دهستان سخوید استان یزد شماره پیمان 140619 از سایز 2تا 8 اینچ

 

تاریخ 8/11/94 تا 29/12/94

 

-    شرکت سازه گستر مرغاب

 

زمینه فعالیت: اجرای پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیو گرافی پروژه خط شبکه پراکنده تیران و کرون سایز 2 تا 12 اینچ. (از تاریخ 14/07/1394 تا کنون(

 

-     شرکت نوید نوروز سپاهان

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی شبکه گذاری پراکنده منطقه 1 استان اصفهان خیابان امام خمینی(ره) به شماره پیمان 4437/02 (شروع از 18/10/98)*

 

-     شرکت ارتباط خطوط ماهان

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

    خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی شبکه گذاری پراکنده در کاشان به شماره پیمان 4413/02(شروع از 01/09/98)*

 

-     شرکت سیبا نقش سپاهان

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی شبکه گذاری گازرسانی به صورت پراکنده شهرستان خوانسار و نواحی تابع به شماره پیمان 4362/02 (شروع از تاریخ 15/07/98)

 

-     شرکت تینو صنعت اسپادانا

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی شبکه گذاری فلزی و پلی اتیلن خمینی شهر به شماره پیمان 21641-5/14/13997 (شروع از تاریخ 15/07/98)

 

-    شرکت الماس صنعت جی پارسیان

 

    زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی عملیات شبکه گذاری شهرستان تیران و نواحی تابع به شماره پیمان 4306/02(شروع از 10/04/1398)*

 

-    شرکت سنجش پرتو دقیق

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت:تفسیر فیلم های رادیوگرافی صنعتی

 

-    شرکت پرتونور پارسیان

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت: تفسیر فیلم های رادیوگرافی صنعتی

 

-    شرکت پرتو آزمون صبا

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت: تفسیر فیلم های رادیوگرافی صنعتی

 

-    شرکت پارس هما جهانبین

 

    زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفتی و پالایشگاهی

 

خدمات شرکت:انجام خدمات رادیوگرافی صنعتی شبکه گذاری فولادی محدوده گازرسانی گلپایگان و توابع به شماره پیمان 4389/02 (شروع از تاریخ 06/06/98)*

 

-    شرکت فرخ صنعت کیمیا

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفتی و پالایشگاهی

 

خدمات شرکت:  انجام آزمون رادیوگرافی پروژه پراکنده و شبکه گذاری شهرضا و دهاقان و توابع به شماره پیمان 4232/02 (شروع از25/02/1398)*

 

-    شرکت اختر تاسیسات روان

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی خط تغذیه 8اینچ تکمیل فاز 1 و2و3 بازفت (شروع از 12/08/98)*

 

-    شرکت شهاب فرد

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

      خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی اجرای شبکه گاری پراکنده در شهرستان نجف آباد و حومه4124/02(شروع از 23/01/99)*

 

-    شرکت تینو صنعت اسپادانا

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی تهیه مصالح و تکمیل اجرای شبکه داخلی پلی اتیلن گاز شهرک صنعتی اژیه (شروع از تاریخ 06/02/99)*

 

-    شرکت آرمان آریای ایرانیان

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

      خدمات شرکت: انجام تست های غیر مخرب (RT,UT,PT,MT,VT) همراه با تفسیر (شروع از 17/02/99)*

 

-    شرکت آرمان آریای ایرانیان

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

     خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی سرجوش حدود 38 کیلومتر خط تغذیه محور صنعتی خزانق استان یزد(شروع از 25/01/99)*

 

-    شرکت شهاب فرد

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی اجرای شبکه گذاری پراکنده در شهرستان نجف آباد و حومه به شماره پیمان 4349/02

 

-    شرکت شمیم اصفهان

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

      خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی عملیات امداد و نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز خط تذیه ..منطقه 2اصفهان7542/02

 

-    شرکت جهان روشن جی

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

      خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی جابجایی علمک خمینی شهر پیمان 4485/02

 

-    شرکت اندیشه گستر فولاد جی

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

      خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی  منطقه مبارکه به ش پیمان 4498/02

 

-    شرکت تکوین انرژی سپاهان

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

      خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی شبکه گذاری  فولادی نجف آباد پیمان 4358/02

 

-    شرکت درگاه صنعت سپاهان نوین

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

     خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی اجرای عملیات حدود 1.5 کیلومتر خط تغذیه 24 اینچ درچه و کرسنگ اصفهان (شروع از 01/02/99)

 

-    شرکت جاوید مشعل صفاهان

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت:  انجام آزمون رادیوگرافی پروژه گازرسانی به شهرک سگزی شماره پیمان 96/2126/1/46385

 

-    شرکت یادآوران صنعت حامد

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

      خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی شبکه گذاری پراکنده در سطح بوئین و میاندشت و افوس و نواحی تابع 4412/02(شروع از 06/02/99)

 

-    شرکت نور کاشان

 

زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت: انجام آزمون رادیوگرافی 24.5 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده در سطح شهرستان آران و بیدگل و نواحی تابع به شماره پیمان 4415/02 (شروع از 20/09/98  و تاکنون)

 

-    شرکت رجال صنعت سپاهان

 

    زمینه فعالیت: مجری پروژه های نفت ، گازو پتروشیمی

 

خدمات شرکت:انجام آزمون رادیوگرافی خط تغذیه تقویتی 16 اینچ جلال آباد به میبد یزد به شماره پیمان 765/14 (شروع از 05/08/1397 و تاکنون)

 

 

 

************************************************

123.jpgIRSNT.jpgahan.jpgatomi.jpgesfahan.jpgiwnt.jpgkar.jpgmadan.jpgnanci.giftyehran.jpg