تلفن:     03133324320-03133337500

نمابر:     03133324392

واتس آپ :  09029545099

اینستاگرام: AGS.INSPECTION

تاریخ آخرین بروز رسانی : 1397/05/28

 آدرس:

اصفهان .میدان جمهوری . خیابان امام خمینی(ره). خیابان ساحل. پلاک 26.

در پرتونگاری صنعتی ، روش معمول برای تهیه یک پرتونگاشت عبارتست از بکارگیری یک چشمه با پرتوها نافذ نظیر X  و γ در یک سمت قطعه و در سمتی دیگر قرار دادن آشکار ساز و یا ثبات پرتو ها ( فیلم ). انرژی پرتوهای تابشی بایستی آنقدر باشد که مقدار قابل ملاحظه ی آن از قطعه عبور کند و به آشکار ساز برسد.

در اینجا آشکار ساز عبارتست از یک ورقه فیلم که در یک پوشش غیر قابل نفوذ از نور یا در یک نگهدارنده فیلم که ضخامت صفحه جلویی آن ناچیز  می باشد قرار گرفته است. بگونه ای که صفحه جلویی اجازه عبور پرتوهای X و یا γ را می دهد.

پرتو X کشف شده بوسیله ویلیام کنراد رونگتن موقعی بوجود آمده که الکترون های با سطح انرژی بالا که در داخل دستگاه اشعه X تولید شده بودند بوسیله صفحه ای به نام هدف به طور ناگهانی متوقف شدند.

بدنبال این موضوع نشان داده شد که پرتو های X بخشی از تابش های الکترومغناطیس همانند نور ، گرما و امواج رادیویی هستند.

پرتوهای گاما دقیقا خواص فیزیکی مشابه با پرتوهای X دارند و از تابش های الکترومغناطیس هستند. منتها این نوع پرتو ها را بوسیله دستگاه های الکتریکی تولید نمی کنند بلکه از واپاشی هسته های اتم های موجود در مواد رادیواکتیو حاصل می گردند.

انرژی پرتوهای گاما انتشار یافته از یک ماده خاص رادیو اکتیو را نمیتوان کنترل نمود( چرا که به نوع ماده رادیو اکتیو بستگی دارد) و چون نمی توان سرعت واپاشی یک ماده رادیواکتیو را تغییر داد نمی توان شدت آن را کنترل کرد.

پایه این روش NDT ، بر مبنای میزان جذب و نفوذ پرتو در قطعات می باشد. در مناطقی که ضخامت کمتر بوده و یا دانسیته کمتری دارند، جذب پرتو کمتر بوده و نفوذ آن بیشتر می باشد. پرتو هایی که قطعه عبور می کنند، تصویری از آن روی فیلم ایجاد می نمایند.

 

مناطقی از قطعه کار، که جذب کمتری داشته و یا نفوذ پرتو بیشتر است تصویر سیاه تری روی فیلم ایجاد می نمایند و مناطقی که جذب پرتوی بیشتری دارند، تصویر روشن تری روی فیلم ایجاد می کنند.

شرکت مهندسی آزمون گستر اسپادان با بهره گیری از منایع انسانی و تجهیزاتی مطلوب و به کار گیری نیرو های کارآزموده در امر رادیو گرافی صنعتی موفق به دریافت پروانه اشتغال و گواهینامه تایید صلاحیت از سازمان مهندسی و توسعه گاز ایران گردیده است و با تکیه بر تخصص و تجربه به  مشتریان خود ارائه خدمات می نماید.

************************************************

123.jpgIRSNT.jpgahan.jpgatomi.jpgesfahan.jpgiwnt.jpgkar.jpgmadan.jpgnanci.giftyehran.jpg