تلفن:     03133324320-03133337500

نمابر:     03133324392

واتس آپ :  09029545099

اینستاگرام: AGS.INSPECTION

تاریخ آخرین بروز رسانی : 1397/05/28

 آدرس:

اصفهان .میدان جمهوری . خیابان امام خمینی(ره). خیابان ساحل. پلاک 26.

رسول عزیزی

RT man , VT man

 با بیش از 15 سال سابقه فعالیت

بیش از 5سال سابقه همکاری با مجموعه آزمون گستر اسپادان

مهدی جمشیدی بساک

RT man , VT man , PT man , MT man   

با بیش از 18 سال سابقه فعالیت

بیش از 1 سال سابقه همکاری با مجموعه آزمون گستر اسپادان

مهدی قلمکاری

   RT man , VT man , PT man , MT man , UT man   

با بیش از 5 سال سابقه فعالیت

بیش از 2 سال سابقه همکاری با مجموعه آزمون گستر اسپادان

شهاب چراغی

RT man , VT man

با بیش از 10 سال سابقه فعالیت

بیش از 1 سال سابقه همکاری با مجموعه آزمون گستر اسپادان

سعید عزیزی

RT man

با بیش از 5 سال سابقه فعالیت

بیش از 2 سال سابقه همکاری با مجموعه آزمون گستر اسپادان

مهدی محمد زاده

RT man , VT man

با بیش از 5 سال سابقه فعالیت

بیش از 2 سال سابقه همکاری با مجموعه آزمون گستر اسپادان

علی تقیان

   RT man , VT man , PT man , MT man , UT man   

با بیش از 4 سال سابقه فعالیت

بیش از 3 سال سابقه همکاری با مجموعه آزمون گستر اسپادان

افشین روشن پور

 RT man , VT man

با بیش از 10سال سابقه فعالیت

بیش از 2سال سابقه همکاری با مجموعه آزمون گستر اسپادان

محمدرضا زاده احمدی

 RT man , VT man

با بیش از 5سال سابقه فعالیت

بیش از 1سال سابقه همکاری با مجموعه آزمون گستر اسپادان

علی جلیلی

RT man , VT man

با بیش از 5سال سابقه فعالیت

بیش از 1سال سابقه همکاری با مجموعه آزمون گستر اسپادان

رضا حمزه ئی

RT man , VT man

با بیش از 2سال سابقه فعالیت

بیش از 1سال سابقه همکاری با مجموعه آزمون گستر اسپادان

مهدی زارع شریف

RT man , VT man

با بیش از 5سال سابقه فعالیت

بیش از 2سال سابقه همکاری با مجموعه آزمون گستر اسپادان

محسن جمشیدی بساک

RT man , VT man

با بیش از 8سال سابقه فعالیت

بیش از 1سال سابقه همکاری با مجموعه آزمون گستر اسپادان

عباس  علی محمدی

RT man , VT man

با بیش از 8سال سابقه فعالیت

بیش از 1سال سابقه همکاری با مجموعه آزمون گستر اسپادان

حسین احمدی

RT man , VT man

با بیش از 5سال سابقه فعالیت

بیش از 1سال سابقه همکاری با مجموعه آزمون گستر اسپادان

 

 

************************************************

123.jpgIRSNT.jpgahan.jpgatomi.jpgesfahan.jpgiwnt.jpgkar.jpgmadan.jpgnanci.giftyehran.jpg